MEMORIAS 2016


ÍNDEX


CARTA DE LA PRESIDENTA


QUI SOM

Merry Human Life Society (Merrylife) es una Associació sense ànim de lucre que fou creada amb el propòsit de contribuir en el auto coneixement, auto transformació i benestar de les persones, abarcant totes les seves dimensions (física, emocional, mental, social i espiritual) incorporant els avanços de la ciència i aportant eines pràctiques per a la vida quotidiana.

Inicià la seva activitat a l’any 2000 con Societat Limitada i es transforma en el 2009 en Associació sense ànim de lucre.

Durant tots aquests anys ha anat realitzant les seves activitat en diferents àrees:

 • Àrea de Salut
 • Àrea de Formació, Difusió, Divulgació
 • Àrea de Servei a la Comunitat

Finalitat social:

La finalitat de l’associació es contribuir a la formació, difusió, dels elements necessaris per unas salut i un desenvolupament humà ple en tots els àmbits de la vida: física, emocional i mental, amb una visió transcendent, espiritual.

Pretén contribuir a l’auto coneixement, auto transformació i benestar de les persones, incorporant els avanços de la ciència i aportant les eines pràctiques per a la vida quotidiana, tot això en benefici de l’individu, la família i la societat.

l’Associació te com a finalitat exclusiva la utilitat pública i treballa de manera desinteressada sense ànim de lucre.

Per aconseguir les seves finalitats l’Associació realitza les activitats següents:

Àrea de la Salut:

Facilitant espais i organització per a la realització de consultes mèdiques, psicològiques i terapèutiques amb un enfocament integral.

Àrea de Formació, Difusió, Divulgació en la que es desenvolupa: formació orientada a ampliar el nivell de coneixement per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, tant a nivell físic, com emocional i mental amb una visió transcendent. Una formació enfocada a un desenvolupament en tots els plans de la vida amb el propòsit que repercuteixi en benefici de la persona, la familia i la societat. La formació consta de: cursos, seminaris, tallers, conferencies, jornades, congressos, etc. destinats a promoure els objectius de l’Associació.

L’Associació te un segell editorial propi amb l’Editorial “ELSIGUIENTEPASO” destinada a publicar llibres d’auto coneixement, creixement personal i contingut espiritual.

Àrea de Servei a la Comunitat: desenvolupant activitats de caràcter altruista destinades a promoure els objectius de l’Associació en benefici de la comunitat, en aquesta àrea es porta a termini grups d’estudi, relaxació, Mindfulness/Meditació, grups de suport psicològic i tècniques de visualització per a pacients amb malalties cròniques y els seu familiar. També es realitzen activitats d’oci, sortides a la natura, visites culturals, etc.

Es duen a cab esdeveniments, trobades amb col•laboració amb associacions i agrupacions tant nacionals com internacionals que tenen objectius similars, també es dona suport a través de “L’Euro solidari” a projectes solidaris juntament amb altres associacions sense ànims de lucre, institucions no governamentals i/o institucions públiques i col•legis.

Perfil dels beneficiaris a qui va dirigit:

Les activitats de l’Associació van destinades a un ampli perfil de persones, de diferents àmbits socials, abarcant les diverses etapes de la vida (des de joves adolescents fins a la tercera edat) amb inquietuds de desenvolupament personal, auto coneixement, per a una transformació.

Es beneficien pacients de malalties cròniques limitants i els seu familiars.

També associats que amb el seu voluntariat contribueixen de forma altruista a un benefici social i comunitari.

Públic en general que a través de les xarxes socials i canals de l’Associació tenen accés a la informació i coneixement que tenim a la xarxa.


ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Directiva

Presidenta
Dra. Inma Nogués Orpí

Vicepresidenta
Consuelo Orpí Rojo

Secretària
Maria Giralt

Tresorera
Maria del Mar de Palau

Vocals
Carlota Vives Duarte
Dra. Laura Sampietro Colom

CONSELL ASSESSOR
Montse Roca Juncosa
Pepa Ninou

SOCIS HONORIFICS
Parvathi Kumar
Mari Delicado
Paliar Baste
Jorge Carvajal
Lujan Comas
Carmen Santiago

Secretaria , Administració i Recepció
Ursula Ibañez


REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Assemblea de Socis

La junta directiva celebra reunions habituals, i una reunió ordinària amb els associats I en ocasions extraordinàries, per ver tems puntuals urgents. És el principal REGISTRO de representació i gestió de l’Associació.

La junta directiva realitza reunions per planificar línies estratègiques amb el propòsit de fomentar, impulsar i millorar les accions i activitats de l’Associació 21 de juliol de 2016, a la seu social de l’associació Merry Human Life Society (Merrylife), se celebra l’assemblea general ordinària, amb l’assistència de 18 socis.

Com ordre del dia Informe de tresoreria, lectura i aprovació dels comptes anuals de 2015.

Comunicació i resum de les activitats realitzades: Activitats grupals, cursos, Euro solidari, Editorial Elsiguientepaso, grup de Gràcia, etc. Projectes, idees i propostes 2016-2017. Torn obert de paraules.

Els acords arribats estan reflectits en el llibre d’actes assequible i a disposició de tots els socis en tot moment a la seu de l’Associació

La junta directiva celebra reunions habituals, una reunió ordinària amb el associats i en ocasions extraordinàries, per veure temes puntuals urgents. Es el principal òrgan de representació i gestió de l’Associació.


ACTIVITATS I FORMACIÓ REALITZADES

Curs de la Consciència en la vida Primer nivell

Som conscients dels moments tan importants que estem vivint com a humanitat. Els canvis i progressos només es realitzaran a través de la nostra transformació personal. Partint de l’autoconeixement avancem cap a la nostra autotransformació, perquè ampliant la nostra consciència, siguem el canvi que volem veure al món.

Dirigit a

Tots aquells que estiguin interessats en l’autoconeixement i creixement personal, així com a professionals de l’Educació i de la Salut.

Objectius
 • Comprendre el canvi cap al nou paradigma.
 • Desenvolupar les bases del coneixement de la nostra personalitat.
 • Conèixer el nostre instrument: cos físic – energètic, emocional, mental i espiritual.
 • Aprofundir en l’estudi de l’anatomia i la fisiologia del cos energètic hologràfic.
 • Del món dels «efectes» al món de les «causes».
 • Recuperar el sentit de la malaltia i el valor de la crisi.
 • Conèixer el nostre Univers, aproximació a les seves lleis
 • Aproximació a la natura Superior. Dimensió Universal. El Contacte amb el Superior.
 • Aportar tècniques i eines pràctiques per a l’autoconeixement i l’autotransformació
Professorat
 • Susy Alvarez, Terapeuta consciència corporal.
 • Anji Carmelo, Doctora en Metafísica.
 • Dra. Luján Comas, Metge anestesiòleg, Homeòpata.
 • Valentín García, naturòpata.
 • Tristán Llop Coach Personal i Empresarial, escriptor, periodista.
 • María Josepa Ninou, Llicenciada en Filologia Catalana, Professional de piano, E.E.P.A. Ecole Européenne des Philosophies & Psychothérapie Appliquées.
 • Dra. Inmaculada Nogués, Metge de Família, Naturista, Homeòpata.
 • Consuelo Orpí, Diplomada en Infermeria.
 • Lourdes Pérez, Acupuntora, Facilitadora de Constel•lacions.
 • Pilar Quiroga, Naturòpata, Acupuntora.
 • Dr. Miquel Samarra, Metge especialista en Medicina de l’Esport.
 • Carmen Santiago (Venezuela), Escriptora, Conferenciant.
 • Teresa Versyp, Llicenciada en Física.
 • Carlota Vives, Diplomada en Infermeria.
Aula del Autoconeixement:
 • Cap a un nou paradigma
 • Constitució de l’Ésser Humà: la Personalitat
 • Cos físic-energètic:
 • Llei del tres a través de l’anatomia: símbol del cos. Tres sistemes principals
 • Eines harmonitzadores: claus per a la salut, concepte de vitalitat, dieta, aigua, sol, respiració, prana, ritmes i bioritmes …
 • Anatomia subtil
 • Aportacions de la Física quàntica a la Biologia.
 • Cos energètic hologràfic
 • 7 xacres principals: anatomia, fisiologia, i simbologia.
 • 21 xacres secundaris.
 • Geometria energètica bàsica,
 • Cos emocional:
 • Cervell i emocions. cervell triú
 • Chacras i emocions
 • Plexe solar: cervell perifèric
 • Intel•ligència Emocional
 • Cos mental:
 • Cos mental inferior
 • Cos mental Superior
 • Pensament horitzontal i pensament vertical
 • Plasticitat neuronal
Aula del Coneixement de l’Univers:
 • Física quàntica i consciència
 • Aportacions de la Física quàntica a la Biologia eliminar aquest punt
 • Constitució Superior de l’ésser humà
 • La Ciència del estar Present
 • Les set lleis Universals
 • La Ciència dels Astres
 • Camps magnètics i la seva influència
 • El so. Ritme i so
 • Introducció a la Llum
Aula de l’Experiència: Augment mida lletra i en minúscules
 • Consciència corporal
 • Memòries limitants
 • Canvi de patrons mentals i emocionals. Noves maneres de pensar i sentir
 • Coneixement i transformació personal. Set corrents d’energia
 • Coneixement i transformació grupal. Arquetips familiars. constel•lacions
 • La Llum: clau per a l’evolució. Set atributs de la Llum
 • Set Sons. El so com a eina terapèutica
 • L’expansió de la Consciència, la supraconciencia, Consciència Superior. Creant
 • ponts entre matèria i Esperit
 • De la ciència de la matèria a la ciència de l’Esperit
Durada: 9 mesos,
d’octubre de 2016 a juny de 2017
Classes teoricopràctiques
Nombre d’Alumnes 17

Curs de la Consciència en la Vida Segon nivell

En aquesta nova etapa us convidem a compartir un viatge. Un viatge que tot ésser humà emprèn primer inconscientment per després realitzar-lo de forma conscient.

El viatge de l’ànima en el seu impuls per superar i transcendir la personalitat, símbol del naixement de la consciència en cada un de nosaltres, on l’ànima cada vegada més s’expressa a si mateixa a través del seu vehicle.

I així en una altra volta de l’espiral ens agradaria seguir aprenent, evolucionant i junts avançar cap a aquest dia en què l’ànima prevaldrà i experimentarem la Plenitud de la Vida.

Aquest curs pretén ser una continuació i ampliació del Curs la Consciència a la Vida en una forma pràctica per a la vida quotidiana.

Dirigit a

Especialment dirigit a exalumnes del curs de la Consciència a la Vida primer nivell i a tots aquells que estiguin interessats en l’autoconeixement i creixement personal, així com a professionals de l’Educació i de la Salut.

Objectius
 • Aprofundir en el coneixement de la nostra constitució Superior.
 • Aproximar-nos a la meditació com a eina de connexió – alineació entre l’ànima i la personalitat.
 • Conèixer el nostre potencial a través de la carta natal.
 • Aportar eines pràctiques per a la transformació dels nostres patrons mentals i emocionals.
 • Aportar eines pràctiques per treballar amb la llum, color i el so en la nostra vida quotidiana.
 • Aproximació a la naturalesa de l’Ànima. El Contacte amb l’ànima. Qualitats de l’Ànima.
 • Aportar tècniques i eines pràctiques per a l’autoconeixement, autotransformació, autorealització.
Aula d’Autoconocimeint
 • La Personalitat integrada
 • Anatomia superior.
 • Supraconsciencia. consciència Superior
 • Geometria energètica avançada.
 • Canvi de patrons mentals i emocionals. Noves maneres de pensar i sentir. El dolor, l’amor, la por, l’ansietat, la malaltia … Augmentar l’interlineat.
 • Qualitats de l’ànima: la serenitat, la saviesa, la pau, la inofensividad, la desafecció, la intuïció…
 • El codi del cor
Aula del Coneixement
 • Espiritualitat en la vida diària
 • Ciència i So
 • El so, la música i la seva percepció: efectes en l’ésser humà
 • La ciència del So. Integració Orient i Occident. Mantrams, harmònics Augmentar l’interlineat
 • El so interior. Connexió cervell i so
 • Anatomia del Cosmos
 • Simbologia del Cosmos
 • La Consciència global
Aula de l’Experiència
 • L’Art com a expressió del que Superior
 • Teatre i consciència
 • La Ciència dels astres
 • El poder de la paraula
 • Aprendre a Meditar
 • Evidències científiques dels efectes de la Meditació
 • Creant connexió entre cor i ment. Coherència cardíaca personal, social i global
 • Creant la connexió entre l’ànima i la personalitat
 • Coneixent el propòsit de l’Ànima. la Intuïció
 • Despertar el que som
Pràctiques de relaxació, visualització, meditació
Durada: 9 mesos,
d’octubre de 2016 a juny de 2017
Classes teoricopràctiques
Nombre d’Alumnes 13

CURS-Entrenament en MINDFULNESS

Curs orientat a millorar l’atenció, reduir l’estrès i gestionar millor situacions complexes en l’àmbit professional i personal. Emfatitza la capacitat d’aturar-se abans d’actuar, facilitant l’aprenentatge per respondre en lloc de reaccionar i poder adoptar formes d’actuar més positives i eficaces.

Beneficis del Curs
 • Desenvolupar l’Atenció Plena per cultivar l’equilibri emocional i reduir la influència de negatius de percebre i jutjar la realitat, en la vida personal i professional.
 • Millorar la regulació de les emocions i prendre consciència de la capacitat per modular les emocions pròpies i les dels altres.
 • Promoure la comprensió i el creixement personal, gestionant el lideratge, la comunicació, l’empatia, la creativitat i les habilitats socioemocionals eficaçment.
 • Millorar el clima a la feina oa casa i la posada en pràctica d’eines per a la prevenció i resolució de conflictes interpersonals.
 • Ajudar a perdre pes de manera eficaç, sana i equilibrada.
 • Reduir el risc de depressió.
 • Ajudar a dormir millor.
 • Disminuir la sensació de solitud.
 • Preveure les recaigudes de les persones amb problemes d’addicció.
 • Atenuar el dolor físic.
 • Aprendre les tècniques més efectives en relaxació psicocorporal.
A qui va dirigit?

Col•lectius amb estrès o que treballin amb persones amb estrès com: mestres i professors, empresaris, comercials, personal sanitari, psicòlegs, coachs, terapeutes, ballarins, actors, cossos de seguretat, bombers, professions de risc, pares de nens conflictius, familiars de persones amb discapacitat, persones amb síndrome de Burnout (del cremat), TDH … ia totes les persones que estiguin interessades.

Continguts del Curs
 • Què és Mindfulness ?, lliurament de material, demostració científica de la seva eficàcia, bibliografia …
 • Estrès i ansietat: formes de gestionar-los i eliminar-los
 • La meditació formal, relaxació profunda i Mindfulness
 • La Presència Interior
 • El temps real i el psicològic: la clau final de la felicitat!
 • Les 8 habilitats Mindful per viure
 • La respiració i el ioga en el dia a dia
 • Diferències i gestió del dolor i el sofriment
Impartit per:
Agustí Guisasola, Ph. Dr. en Filosofia per la Universitat de Barcelona Filòsof Assessor i Psicoterapeuta Privat, Professor de Màster de la UB
Durada: 3 mesos,
Classes teoricopràctiques
Nombre d’Alumnes 6

TALLER -ABRACEM LA VIDA

Des de la nostra transcendència podem comprendre Vida i Mort …

En aquest taller responem a: Existeix la mort? Tenim les respostes. Desfarem «limitacions» per «conèixer la Mort», no la que espera a Samarcanda (conte de Kipling), sinó la que potencia la vida./p>

Som éssers terrenals i universals, temporals i eterns!/p>

Coneixerem:
 • Energia: som des del Tot continuïtat aquí i ara.
 • Immortalitat quàntica: la mort definitivament no existeix.
 • Absència de pors.
 • El costat alliberador de la mort: potenciant vida.
 • Numerologia: qui som? qualitats i forces.

I encara que el tema sigui seriós, ho passarem bé.

A l’apuntar-vos si us plau passar-me data de naixement i nom com consta en el registre oficial … Gràcies ……. Anji

Impartit per:
Anji Carmelo , Autora de nombrosos llibres, entre ells «Dexam plorar», «El Bon dol», dóna suport a persones que travessen moments de gran dificultat potenciant la dimensió transcendental.
Durada: 2 dies
Classes teoricopràctiques
Nombre d’Alumnes 8

CURS-REGLES D’OR PER A L’ALIMENTACIO

Especialment dedicades als éssers que vulguin mijorar la seve vitalitat. Seran d’infinit valor per a tots els éssers que les segueixin i posin en pràctica, ja que potenciaran la capacitat energètica del seu cos físic, el que redundarà en un estat de pau i de coherència.

Aquestes regles estan dividides en dos.

 • Primera: Conceptes físics bàsics sobres els aliments i les seves condicions essencials.
 • Segona: Comprensió de la part subtil, no només dels aliments, sinó de la influència de la ment humana, en el procés de l’alimentació del cos físic.

Estudiarem el simbolisme de les llavors, valorant el seu poder extrínsec i intrínsec.

Coneixerem a fons els cereals, que ens aporten no només propietats físiques, sinó elements etérics, que alimenten els cossos subtils i en ocasions especials, l’ànima.

Estudiarem les lleguminoses, reconeixent en elles un enzim precursora d’una proteïna essencial, així com la seva capacitat per potenciar en les cèl•lules físiques l’obertura i recepció de la llum del Sol.
Comprendrem la importància dels fruits vius, que ens ofereixen alguna cosa essencial per al cos humà i especialment per als cossos subtils: el Aigua. (H2o)

La realitat d’aquest moment, és la necessitat del canvi, i aquest curs ens aporta mètodes per començar a realitzar aquest canvi estructural en els cossos físics i subtils, que són la matriu del nostre cos de Llum.p>

Impartit per:
Consuelo Orpí – Carlota Vives diplomades en Infermeria
Durada: 3 mesos
Classes teoricopràctiques
Nombre d’Alumnes 4

TALLER – CONÈIXER LA NOSTRA CONSTITUCIÓ

De lo físico a lo sutil

En aquest taller ens introduirem a l’estudi de la nostra constitució física i energètica, en un recorregut que abastarà:

  • Cos Físic: claus per a la Salut
  • Cos Energètic hologràfic: bases de física quàntica. Nadis, meridians i xacres
  • Cos emocional: ferides emocionals, cervell i emocions. El codi del cor
  • Cos Mental: creences.
  • Ment horitzontal, ment vertical
  • Consciència Superior: l’ànima

Tot això amb el propòsit d’avançar en el coneixement del nostre instrument, aportar eines per a la seva harmonització i desplegar la Consciència a la Vida en aquests moments de canvi.

Impartitper:
Dra. Inma Nogués, Autora del Llibre «De lo Físico a lo sutil»
Durada: 1 dia
Nombre d’Alumnes 10

TALLER – LA MORT, UNA GRAN AVENTURA

«S’aprèn a viure morint, s’aprèn a morir vivint, morir i viure dos processos d’un mateix i etern fluir rítmic de la Vida».

En aquest taller farem un reconegut per la nostra constitució del físic a allò subtil per conèixer millor els nostres cossos energètics, integrant conceptes fins i tot des de la física quàntica per a comprendre els processos que ocorren en la mort.

Analitzarem els temors de la mort, la manera de acompanyar un ésser estimat en fase terminal, com manejar el duel. Tot això amb el propòsit de transformar el patró de la mort pel patró de la Vida.

Impartit per:
Dra. Inma Nogués, autora del llibre Del físic al subtil
Dra. M. Luján Comas, autora del llibre Existeix la mort?
Durada: 1 dia
Nombre d’Alumnes 10

MESTRIA EMOCIONAL

La Intel•ligència Emocional i la Intel•ligència Espiritual unides a través dels principis d’Un Curs de Miracles.

Aquest curs és per a tu si …
Vols aprendre claus pràctiques per a la gestió de les teves emocions.
Vols major comprensió de les situacions que et presenta la vida incloent la dimensió espiritual.
Vols integrar eines espirituals en la seva gestió emocional.

Amb aquest curs aconseguiràs:

   • Reconèixer el teu propi perfil emocional i obtenir claus per crear situacions de major benestar en la teva vida.
   • Desenvolupar les teves capacitats d’Observació, Escolta i Comunicació per millorar la qualitat de relació amb les persones que importen de la teva vida.
   • Aprendre a veure’t a tu mateix i l’altre com un ésser complet i entrenaràs la teva habilitat per relacionar-te des d’aquí.
   • Comprendre amb profunditat els principis i d’Un Curs de Miracles i com juguen el seu paper en la gestió de la nostra emocionalitat i de la vida diària en general.
Continguts Mòdul 1
   1. Introducció: De la intel•ligència emocional a la Competència Emocional
   2. Com sorgeix l’emoció? La coherència de l’ésser humà i Dinàmica de l’emocionalitat.
   3. Mecanismes de percepció per a reinterpretar la realitat
   4. Fisiologia de les emocions
   5. Les 6 Emocions Bàsiques
Continguts Mòdul 2
   1. El Model de la Competència Emocional
   2. Reconèixer la Congestió Emocional
   3. Modelant el Canvi: El poder del no, la importància del saber donar i demanar.
   4. Construint confiança a través de la comunicació
Metodologia:

Cada sessió de Formació té dues parts:

   1. La primera part la dedicarem a conèixer i integrar els conceptes i eines clau d’un curs complet d’Intel•ligència Emocional.
   2. A la segona part, activarem el Taller d’aplicació a situacions de la vida quotidiana. En aquest taller relacionem els principis del Curs i les eines d’intel•ligència emocional que s’han incorporat.
Impartit per:
Isabel Cristina Chaparro
Formadora i consultora. Negociadora Internacional amb màster en Formació de Formadors. Coach Ontològica. Estudiant del Curs de Milagros des dels 20 anys. Especialitzada en Negociació i Gestió de Conflictes.
Amb la col•laboració de Daniela Ruiz Puigbó. Counseling i Artterapeuta.
Durada: 8 dies
Nombre d’Alumnes 12

CONSTEL•LACIONS PER A LA VIDA

«Tota Comprensió allibera i ajuda a créixer»

Tots pertanyem a una família des que naixem fins després de la nostra mort, a això en diem un sistema familiar.

Les constel•lacions familiars és una tècnica de treball que es realitza en grup per alliberar els bloquejos del fluir de l’amor, de la vida, a través de les generacions.p>

Heretem uns trets morfològics i una genètica bioquímica determinada i també quan algun membre de la família s’ha apartat d’ella, no importa el motiu, hi ha una fidelitat inconscient que ens porta a repetir les mateixes circumstàncies de bloquejos emocionals, destinacions tràgics, igual que un símptoma repetitiu ens parla d’una malaltia.p>

Ens ajuda a comprendre de manera vivencial el perquè de molts bloquejos i limitacions que ens ocorren al llarg de la nostra vida. Al final de la constel•lació, es pot reconèixer quin és el nostre veritable lloc a la nostra família des de l’amor.p>

Quan està indicat fer una constel•lació:p>

   • Problemes de comunicació entre membres de la família
   • Malalties físiques i / o mentals
   • Repeticions de situacions negatives en la vida: mancances afectives, econòmiques, accidents, problemes laborals, de parella.
   • Circumstàncies que escapen a la nostra comprensió.
   • Morts, duels, desapareguts, desheretats, crims, empresonaments, injustícies, secrets familiars, coneguts o no, etc.
   • Sempre que vulguem harmonitzar el nostre sistema familiar i connectar-nos amb l’energia ancestral que ens nodreix i dóna suport per viure plenament el nostre ara.

Impartit per:
Lourdes Perez Benito – Terapeuta amb més de 30 anys d’experiència en Acupuntura, Teràpia de Polaritat, Essències Vibracionals i Constel•lacions Familiars.
Durada: un 1 al mes
Nombre d’Alumnes 15

Curs teòric pràctic D’AUTOCONEIXEMENT I CREIXEMENT PERSONAL A TRAVÉS DE LES CONSTEL•LACIONS FAMILIARS

Et proposo iniciar un camí d’autoconeixement i sanació a través d’aquest sistema. Com canviar la teva perspectiva, el teu sentir per prendre la vida i viure-la plenament, abandonar vells patrons que es repeteixen de forma inconscient a través de les generacions.

¿A qui va dirigit?

A qui s’hagi preguntat alguna vegada per què em passa el que em passa?

¿Quines són les forces i motivacions que em fan actuar com ho faig, sentir com sento, pensar el que penso? A totes aquelles persones que estan disposades a emprendre aquest viatge, a mirar endins, a investigar en la seva genealogia, a posar-se al lloc de l’altre: pare, mare, germans @, parella, fills … A ocupar el seu just lloc.

Quan diem sí a les nostres arrels i al nostre passat, quan ho acceptem i prenem tal qual, vam guanyar més llibertat per viure el present. A més, aquest és també un primer nivell per a les persones que després vulguin continuar la seva formació com a facilitadors-guies en el treball amb Constel•lacions Familiars.

QUAN?

Els diumenges del tercer cap de setmana de cada mes, excepte a l’abril i el juliol del 2016. Aquest curs és cíclic perquè cadascú pugui acoblar-se quan millor li vagi.

Programa del primer nivell:
   • Introducció i història de les Constel•lacions Familiars de Bert Hellinger
   • Les tres lleis fonamentals: els ordres de l’amor
   • Autobiografia
   • La bona i mala consciència
   • La culpa – Fidelitats
   • Psico-bio-genealogia
   • Elaboració del propi genograma familiar
   • L’inconscient genealògic familiar
   • Noms propis en la família
   • Història del teu nom
   • La Mare
   • El Pare
   • La Parella
   • Els herman@s
   • Els fills i filles
   • Hij @ il•legítims, adoptats, Avortaments
   • vImatge actual del propi Sistema Familiar de cada participant: treball amb ninots
   • Projecte Sentit
   • Trauma i malaltia
   • Destinacions tràgics, suïcidis, herències, etc.
   • La professió, èxit, diners i reconeixement
Durada: un cop al mes
Nombre d’Alumnes 15

Curs teòric pràctic: PER QUÈ EM PASSA EL QUE EM PASSA? PSICO-BIO-GENEALOGIA

Moltes de les decisions que prenem en les nostres vides, aparentment des de la més absoluta llibertat, estan condicionades pel vincle que ens uneix als nostres avantpassats i per assumptes que ells van deixar inclusos.

A través de l’estudi de l’arbre genealògic podem conèixer què tenen a veure amb nosaltres i les nostres experiències actuals les vivències dels nostres ancestres.

Aquest curs ens ofereix la possibilitat d’aprofundir en la nostra pròpia història i la de la nostra família, comprenent i sanándonos.

Aprendrem com construir i llegir el nostre arbre, com comprendre i sanar-nos, emprant diferents tècniques i mètodes: visualitzacions, somnis, actes simbòlics i moviments sistèmics.

Impartit per:
Lourdes Perez Benito Terapeuta amb més de 30 anys d’experiència en Acupuntura, Teràpia de Polaritat, Essències Vibracionals i Constel•lacions Familiars
Durada: 6 mesos
Nombre d’Alumnes 6

TALLER DE CUINA VEGETARIANA

Sana, Senzilla i Saborosa …Pensar en verd no és complicat

Creus que menjar sa és avorrit? ¿Els vegetarians només s’alimenten d’enciam i pastanaga? ¿Cal complicar-se molt per fer plats rics i saborosos?

L’objectiu d’aquest taller és trencar amb aquests mites i descobrir meravelloses preparacions, molt fàcils de fer perquè cada dia sigui un plaer alimentar-nos, sense haver d’invertir massa temps.

Prepararem diferents tipus de receptes: vegetarianes, macrobiòtiques, crues, veganes, del món i de collita pròpia. Tenint en compte l’època de l’any i el que ens dóna la mare terra en aquest moment. Tot un còctel per a alimentar la nostra ànima i el nostre cos amb amor.

Impartit per:
Noemi Arman, especialista en macrobiòtica, cuina energètica i natural, dietètica naturista i oriental, dietoteràpia i alimentació en embaràs, lactància i primera infància. actualment treballa com a cuinera d’una escola d’educació lliure.
Durada: 1 dia
Nombre d’Alumnes 6

Curs teòric pràctic: GRUP DE TROBADA ESPAI OBERT DE DIÀLEG, REFLEXIÓ I MEDITACIÓ

Us proposem crear un espai obert de trobades per dialogar i reflexionar sobre temes que ens interessen, sobre els quals tenim dubtes o volem compartir.

Preguntes com: Per què viu en aquesta forma? Què representa per a mi el cos? Què estic pensant? Sóc jo el que pensa? Quin és el meu propòsit? ¿Es qui sóc ara en aquest instant? Qui respira? Qui sóc jo? Serviran per obrir les trobades. Investigarem les resistències, patrons i hàbits que ens bloquegen la connexió amb el nostre propi Ésser.

Després del diàleg farem pràctiques de Silenci i Meditació a través de diferents tècniques per tal de comprendre que totes ens assenyalen que travessant el món il•lusori és com trobem l’essencial i sentir que amb el cos des de l’escolta sensible és un camí de retrobament amb un mateix.

Els nostres pensaments són només cites;
Les nostres emocions, imitacions;
Les nostres accions, caricatures.
Swamo Prajnanpad (Arnaud Desjardins)

Impartit per:
Núria Argany terapeuta de més de 30 anys d’experiència, formada en tècniques físiques i energètiques, Seitai, meditació Zen, psicòloga i altres mètodes d’Autoconeixement.
Durada: 9 mesos
Nombre d’Alumnes 6

Curs teòric pràctic RECONNEXIÓ ESPIRITUAL I ASCENSIÓ AMB LA LLUM VIOLETA » CONNECTANT-TE AMB LA TEVA LLUM

Taller especial de Reconnexió amb la Font.

L’energia que et connecta i activa la teva missió de vida.

L’alta vibració de Llum Violeta té el poder de reconectarte espiritualment d’una manera directa amb el teu ésser diví de llum i amb la Font Universal.

Dissol els teus karmes amb una facilitat increïble i accelera la teva evolució espiritual.

La transformació aquí no depèn de la teva habilitat de comprendre profunds temes espirituals depèn de la teva connexió amb alta vibració.

Aquesta connexió es et dóna aquí.

El Nou Camí quàntic:

   • Reconnexió Espiritualz
   • Experimenta l’ésser més enllà d’aquesta vida: pau i llum
   • Reconnexió amb el teu jo diví
   • Activa la teva missió de vida
   • Viu la consciència pura com la teva aliada: viu a l’aquesta
   • Sortint del karma: Viu la teva vida fora del karma
   • Es un agent de llum: Ajuda als altres i al planeta.
   • Accelera la teva evolució espiritual – Ascendeix a un altre nivell de llum
   • Reconnexió Espiritual amb la Llum Violeta: El teu camí a l’ascensió.
   • Determinació de la Llum Violeta per convertir-te en un ésser ascendit.
   • Accedeix al teu ser lluminós i deixa el teu jo limitat enrere
Impartit per:
Paco Alarcon, escriptor Internacional, Terapeuta Quantico i Compositor. Treballa amb energies quánticas que transformen la realitat. Considerat una de les autoritats mundials en la nova consciència i espiritualitat Els seus tallers, llibres i música activen a la gent en la seva realitat quàntica. The Violet Light: The Power that Changes Everything «» Stargate 2012: recovering the Power for Earth ‘s imminent Ascension «i la novel•la iniciàtica» Flying Within «Investigador i terapeuta quàntic.
Durada: 1 dia
Nombre d’Alumnes 14

Curs pràctic BIODANSA LA DANSA DE LA VIDA

T’atreveixes a descobrir el teu ple potencial?

Biodansa és orientada a totes les persones que desitgin un canvi progressiu cap a la salut i benestar.

És un sistema d’autoconeixement i creixement personal que a través de la Música, Moviment-Dansa i Trobades en grup. Ens ajuda a conèixer, desenvolupar i integrar els nostres potencials i connectar amb l’alegria i plaer de la vida.

Biodansa està basada en el principi biocèntric que proposa cuidar i celebrar la Vida. No està lluitant contra la foscor, sinó il•luminant-la amb la Llum.

En Biodansa segellem una nova manera de viure la Vida, més afectuosa, més afectiva, més present, celebrant les trobades, amb si mateix, amb un altre i amb la Vida.

Es practica en una sessió setmanal de dues hores. La seva pràctica regular millora la qualitat de vida, l’autoestima, aporta vitalitat i benestar, afavoreix la salut física, mental i emocional.
No cal saber ballar, només descalçar-se i voler gaudir. Es recomana roba còmoda.

Beneficis de Biodansa:
   • Desperta l’alegria de viure
   • Disminueix el nivell d’estrès
   • Augmenta l’energia vital
   • Integra nostre pensar, sentir i actuar
   • conrea el benestar i harmonia
   • Millora la comunicació i les relacions
   • Estimula l’autoestima
   • Desenvolupa la creativitat existencial
   • Facilita la expressió de sentiments i emocions
Impartit per:
Petra Ummamayi, Monitora de Biodansa SJDS, Terapeuta de so amb bols tibetans, Terapeuta de focusing
Durada 9 mesos
Nombre d’Alumnes 6

TALLER NUTRIR- DETOXIFICAR OXIGENAR – REJOVENIR APRIMAR

Parlarem de salut i bellesa amb dieta depurativa dejunis. Una trobada per impregnar-nos de suc verd i la seva acció en el nostre cos, tastar i compartint experiències amb Susy i les seves receptes!
També es donaran pautes de moviments corporals per a la cura diària del nostre vehicle a la Vida: el cos.

Impartit per:
Susy Alvarez, Conciencia Corporal
Durada una tarda
Nombre d’Alumnes 19

TALLER DE FÍSICA QUÀNTICA «DE LA FÍSICA QUÀNTICA A LA CONSCIÈNCIA»

És un curs que pretén posar a l’abast de tots, la visió que ofereix la física quàntica aplicada tant a l’Ésser Humà com al món en el qual està immers.

S’estudia el fascinant món quàntic i com es teixeix la unió amb la Consciència.

A partir de la incorporació de les aportacions d’Einstein i de la Física Quàntica a la biologia de l’ésser humà hem pogut comprendre que la constitució de l’home no és únicament física sinó també energètica.

La Física Quàntica estableix les bases per a l’estudi i compressió d’aquesta constitució energètica ja que l’anomenat cos energètic hologràfic o cos bioenergètic està regit per les seves lleis i principis. Els mecanismes quàntics transcendeixen la realitat observable i ens situen en una perspectiva superior, la qual cosa ens permet adquirir una visió més àmplia del món i de nosaltres mateixos.

Temari:
   • Canvi de paradigma: de la visió mecanicista newtoniana al paradigma quàntic.
   • El món atòmic i subatòmic: estructura atòmica i partícules elementals, el salt quàntic, principis de la Física Quàntica.
   • Conceptes bàsics: Energia, Matèria i Llum.
   • Naturalesa dual de la llum i la seva connexió amb la Consciència.
   • El cos energètic humà: el camp electromagnètic i el camp d’informació hologràfic. Cristalls de quars i estudi quàntic de l’aigua.
Impartit per:
Teresa Versyp. Llicenciada en Física
Durada: Un dia
Nombre d’Alumnes 15

TALLER EL PODER DEL MESTRE INTERIOR

La major pega que podem trobar quan analitzem el procés de la nostra evolució personal és la falta d’un llibre d’instruccions que ens expliqui com afrontar la vida i les seves peripècies.

Però en realitat si hi ha aquest manual que explica com orientar les nostres accions perquè les coses surtin bé, per aconseguir que es compleixin els nostres somnis, per ser feliços. Es diu El Poder del Mestre Interior i s’encarrega de desvetllar els misteris del procés del creixement personal, interpretant els tres anys de magisteri d’aquest ésser anomenat Jesucrist.

Però no es tracta, com alguns poden pensar, d’un relat religiós (recordem que Jesús és anterior a qualsevol religió), sinó d’un trànsit iniciàtic, en què vam descobrir que hi ha unes lleis, unes pautes d’actuació i que, en practicar-les, aprenem a fer les coses bé, ens situem en la nostra línia d’univers, la qual cosa permetrà que tot surti a cor què.

Aquest curs està orientat a facilitar-te una sèrie de claus que t’ajudin a comprendre millor la teva realitat i les de l’univers en el que vius i estem segurs que no et deixarà indiferent.

El Poder del Mestre Interior és un curs que s’adreça a tots aquells que busquen el camí de la seva realització personal.

Impartit:
Tristán Llop. Periodista, escriptor, astròleg i cabalista.
Durada: una clase mensual
Nombre d’Alumnes (obert sense preinscripció) uns 6 alumnes per sessió

CURS HABITAT I CONSCIÈNCIA

Els 7 Eixos d’harmonia de l’hàbitat

Viure en harmonia amb el nostre entorn quotidià és una necessitat essencial de tota persona i que repercuteix en diversos àmbits de la vida: salut, hàbits, estat d’ànim, convivència, evolució personal i espiritual, etc.
El curs Hàbitat i Consciència ens introdueix en una nova visió de l’hàbitat fent un recorregut a través dels 7 Eixos d’harmonia reconnectant amb el que ens dóna vida a un espai. Aquesta pauta ordenada ens permet treballar i tenir cura de manera conscient i integradora la nostra llar, alhora que aprofundeix en el vincle vital que hi ha entre hàbitat i persona, com s’interrelacionen i influencien.

Els 7 eixos d’harmonia de l’hàbitat:
   1. Centre
   2. Simplificació
   3. Llum
   4. Calidesa
   5. Natura
   6. Racó
   7. Saber gaudir de l’Art
Continguts:
   • Coneixements de la nostra pròpia tradició i altres cultures en referència a l’hàbitat.
   • Bases per a un hàbitat saludable. La importància de la geobiologia.
   • Feng-Shui del sentit comú: Alguns principis claus.
   • Llum i color en un espai: la seva influència en la persona.
   • Com revitalitzar un espai amb elements naturals (plantes, quars, etc.)
   • Estudi dels diferents espais de la casa i relació amb els 7 eixos.
   • Relació casa-cos amb els 5 sentits i els 7 xacres.
   • Relació espai-temps a través dels 7 Eixos: Aquí i ara
   • La importància de l’obertura i tancament d’una casa.
   • Etc …
Impartit per:
Yolanda Vila Viladomiu
Geobióloga especialitzada en hàbitat saludable i harmonització d’espais
Durada: 8 sessions
Nombre d’Alumnes 8

PRÀCTIQUES DE MEDITACIÓ

Els tercers divendres del mes de 17h a 16h, i tots els dimarts de 7 a 7: 45h i de 10:15 a 11h

YOGA

Les nostres classes de Ioga estan pensades per a les necessitats de la persona moderna a Occident. Les classes són estil tranquil, fluid i què cuidem l’aliment i la correcció postural. Alguns dels beneficis del ioga i que volem mostrar als nostre centre:

   • Desbloquejar la columna.
   • Enfortir l’esquena.
   • Estirar la musculatura.
   • Preparar el cos per aprendre a respirar i relaxar-se millor.
Durada: 9 mesos
Nombre d’Alumnes 6

CERCLE D’ESTUDI

Començarem una nova activitat per a tots aquells que desitgeu continuar aprofundint en el coneixement impartit en els cursos de la Consciència a la Vida
(1r i 2n nivell).

Te lloc els divendres de 18 h a 20 h. Qui vulgui podrà participar en la meditació grupal que realitzarem de 17:40 a 18hs.

Les propostes són:
   1. Compartir la lectura i l’estudi d’ensenyaments de Saviesa. Així com la revisió del coneixement adquirit en els cursos de la Consciència a la Vida (1r i 2n nivell)
   2. Un diumenge al trimestre: dia de meditació, estudi i contacte amb la natura (activitat opcional).
   3. Ocasionalment s’organitzaran conferències o mini tallers, realitzats per coneixedors i temes d’interès que el grup desitgi aprofundir.
Durada: 9 mesos
Nombre d’Alumnes 8

CERCLE D’ESTUDI DEL MESTRE TIBETANO

Activitat per a tots aquells que desitgeu continuar aprofundint en el coneixement del Mestre Tibetano.
La proposta es: Compartir la lectura i l’estudi d’ensenyaments de Saviesa.

Durada: 9 mesos
Nombre d’Alumnes 9

IV Encuentro Despertar de la Consciencia octubre 2016 – Por una Cultura de Paz

Amb ponents nacionals i internacionals
Assistència de més de 150 persones

I Encuentro Sonido y Ciencia Octubre 2016
Colaboración con la Asociación Union Sound Society

Información / Memoria Económica 2016